headerphoto

Welkom bij Drs Louis Wetzels Media & artikelen

Op deze pagina's willen wij u een overzicht geven van de artikelen die in de media verschenen zijn.

 

Ga s t r o - e n t e r o l o g i e

Hemorroïden


Aambeien komen regelmatig voor, maar er kunnen
goede preventieve maatregelen genomen worden en
zo nodig zijn er verschillende behandelingen mogelijk.
Indien de juiste gradatie bepaald wordt, waarbij
onder andere de anatomie en pathofysiologie worden
onderzocht, kan de behandeling zonder langdurige
ziekenhuisopname en pijn effectief zijn dankzij
moderne behandelingsmethoden zoals HAL en PPH ..............................lees verder

Om dit document te bekijken heeft u Adobe Acrobat Reader nodig, mocht u hier nog niet overbeschikken dan is deze gratis te verkrijgen op adobe.com.

Adobe

Artikel geschreven door:

Drs. L.L.R.M. Wetzels
Fleboloog
Praktijk voor flebologie en proktologie

Drs. A.T.P.M. Claassen
Chirurg
Streekziekenhuis Midden-Twente, Hengelo 

tekening bloedvat tekening bloedvat

 

 

Wise Words

Wacht niet te lang en voorkom veel problemen later....

Uit de media..

Aambeien (hemorroïden) zijn uitgezakte zwellichamen nabij de anus. Er zijn twee typen aambeien: uitwendige en inwendige.

Uitwendige aambeien bevinden zich onder de huid rond de anus, en inwendige bevinden zich in het rectum. Er bestaan geen betrouwbare cijfers betreffende de incidentie en prevalentie van hemorroïden onder de Nederlandse bevolking.

De meeste gegevens zijn afkomstig uit de huisarts geneeskundige literatuur.1
Nederlandse onderzoekers melden een incidentie van hemorroïden variërend van 4,5 tot 8,2 per 1.000 per jaar en een prevalentie variërend van 7,3 tot 10,1 per 1.000 per jaar. Uit extrapolatie van Nederlands cijfermateriaal blijkt dat jaarlijks ongeveer 50.000 patiënten voor anale klachten naar de tweedelijnszorg
worden verwezen. Waarschijnlijk liggen de ware cijfers echter veel hoger, te meer omdat patiënten
uit schaamte of angst voor de behandeling het consult bij de arts voor zich uitschuiven en/of aan
zelfmedicatie doen. Bij ongeveer 70% van de mensen boven de dertig jaar zijn hemorroïden aantoonbaar, maar vaak hebben deze mensen geen klachten

 

In de poliklinieken worden behandeld:

spataderen, open benen, aderontstekingen en thrombosebenen. vernauwing van de slagaderen (etalagebenen). lymphoedeem (olifantsbenen).

arthrose (slijtage van de gewrichten) en osteoporose (botontkalking)

aambeiklachten: bloedverlies, aarsverzakkingen, aarsjeuk, aarseczeem, bil-abcessen, obstipatie, fistels, wratten etc.

chronische darmontstekingen.

Pijnbestrijding: d.m.v. neuraaltherapie